Internetpastor

Internetpastor.eu
Ga naar de inhoud
Hartelijk welkom op Internetpastor.eu,                                                                                               

*** Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de website. Mocht u overlast ervaren dan hoop ik dat u mij dat kunt vergeven! Ik zal nog enkele weken bezig zijn met het verbouwen van de website, en het toevoegen van content. ***

Deze website informeerd u over allerlei zaken, maar ook sta ik klaar om e-mailpastoraat te verlenen aan mensen die, om wat voor reden dan ook, het leven even niet meer zien zitten. Ook kunt u bij mij terecht voor theologische en levensvragen. Er wordt altijd aandacht besteed aan u als vragensteller. Geen vraag is mij vreemd. U kunt mij bereiken via het contactformulier.  

Mijn hart ligt bij mensen, kerkstichting, kerkziekten, disfunctionele kerken en kerkonderhoud. Ik houd van en wil streven naar een gezonde kerk! Deze onderwerpen ga ik behandelen op internetpastor.eu. In de nabije toekomst wil ik over dit soort onderwerpen lezingen gaan geven.

Het uitgangspunt van deze website, waar alles op gestoeld is, is het Woord van God: de bijbel! De bjbel zal ik als eerste onderwerp gaan uitwerken.

Ik wens u veel plezier op internetpastor.eu toe.

Internetpastor
&

Copyright 2017 - 2022 internetpastor.eu
Terug naar de inhoud