Doel - Internetpastor

Internetpastor.eu
Ga naar de inhoud

Doel

Wie is...
 
Het doel van dit boek is God groot te maken. Door God groot te maken kun je de vervelende dingen die je in je leven meemaakt niet uitsluiten. Zou ik dat wel doen, dan zou ik God in beperkte mate die eer geven die Hij werkelijk verdient. De kracht van het evangelie zit namelijk niet alleen in de goede dingen die we om ons heen zien gebeuren. Het zit hem ook in de slechte zaken die God ten goede heeft gekeerd.
 
In mijn autobiografie komen vervelende ervaringen met een kerk voor. Maar laat ik u op het hart drukken dat het beschrijven van deze ervaringen voor mij geen bewuste keuze is om negatief over de kerk en mensen te willen praten. Het is juist een middel om duidelijk te maken hoe zaken in mijn belevingswereld als mens en als ADHD’er zijn gegaan. Om die reden heb ik er in mijn autobiografie bewust voor gekozen om geen kerkgenootschap en geen achternamen van personen te noemen. Daarom dient dit boek niet gelezen te worden als afkraker van een kerk en samenleving, maar als mogelijkheid aan te tonen wat God in een samenleving en in de kerk kan gaan doen! Ik hoop dat wij als kerk en samenleving iets van mijn boek kunnen opsteken.
 
Ik ben ook van mening dat de kerk naar onze samenleving open en eerlijk, dus transparant dient te zijn. Dit is mijns inziens een groot getuigenis van de kerk en voor de wereld waarin wij als christenen mogen leven. Want als de kerk voor de deur deurmatjes gaat gebruiken om daar het geestelijk stof onder te vegen, dan komt een ieder die over dit matje de kerk binnen komt bedrogen uit. Uiteindelijk wordt het stof dat onder dat matje ligt toch wel zichtbaar.
 
Ik wil met mijn autobiografie ook kenbaar maken dat het voor God niet uitmaakt wat voor negatiefs mensen in hun leven hebben meegemaakt, of nog zullen gaan meemaken. God leeft en Hij geeft echt om mensen! Dit lijkt heel plastisch en theoretisch maar het is inhoudelijk waar. Niet alleen voor mij, zoals u zult gaan lezen in dit boekje, maar voor iedereen die meer op Jezus wil gaan lijken. Ik ben van mening dat mijn autobiografie aantoont dat God bestaat en daar valt niet aan te tornen!
Copyright 2017 - 2022 internetpastor.eu
Terug naar de inhoud