Voorwoord - Internetpastor

Internetpastor.eu
Ga naar de inhoud

Voorwoord

Wie is...
In zijn autobiografie beschrijft René van der Vegt op indringende wijze zijn leven met ADHD. Zoals bij de meesten van zijn leeftijd is de diagnose ADHD pas in zijn volwassenheid gesteld. Tot die tijd heeft hij een leven gehad vol met teleurstellingen: in anderen, in zichzelf, in de wereld en in de kerk. Kenmerkend voor ADHD is de levenslange zoektocht naar rust en erkenning, totdat iemand je op de diagnose wijst. Vanaf dat moment kan je, met medicatie en begeleiding, net als ieder ander een normaal leven opbouwen.

René beschrijft treffend in zijn boek het hollen of stilstaan; ergens helemaal enthousiast voor raken, en bij enkele tegenslagen het weer opgeven. Daarbij is René ook typisch een survivor. Langdurig zonder ouderlijke zorg en begeleiding, heeft hij veel in zijn leven zelf moeten uitzoeken. Kenmerkend voor mensen met ADHD is de enorme veerkracht. Na teleurstellingen en mislukkingen toch steeds weer zoeken naar nieuwe uitdagingen.

Zijn redding is ongetwijfeld het christelijke geloof geweest. Te midden van elke voorstelbare ellende kreeg hij de leidende hand van de Heer. Ook vanaf dat moment moet je het natuurlijk zelf doen, maar hij heeft een aantal grote problemen in zijn leven kunnen oplossen vanuit de kracht van het geloof.

In dit boek spelen twee thema’s een rol:

  1. Een leven met ADHD, met uiteindelijk de diagnose, de behandeling en het opbouwen van een normaal leven;
  2. De discrepantie tussen de ervaringen met het geloof en de ervaringen met de kerk. De kerk is een mensending, en voor René een ontgoocheling om te merken dat het niet altijd Gods ding is.

De twee thema’s vinden elkaar in de erkenning. Vanuit het christelijk geloof heeft hij de broodnodige erkenning gekregen voor zijn leven, zijn gevoelens en strevingen. Vanuit de kerk heeft hij de belangrijkste erkenning (nog) niet gekregen, maar misschien is dat ook niet nodig. Zijn vertrouwen in God is heel erg groot.

Dit boek is een aanmoediging voor mensen die met zichzelf diep zijn gezonken.

Drs. Bas van Heycop ten Ham (psychotherapeut)
 
Zwolle, 15 januari 2010
Copyright 2017 - 2022 internetpastor.eu
Terug naar de inhoud